MEXILLONS

As bateas ou mexilloeiras, son estruturas para o cultivo de bivalvos propias das rías galegas. A primeira batea é fondeada na Ría de Arousa no ano 1945. A Comunidade Autónoma de Galicia conta aproximadamente con mil douscentos quilómetros de costa sendo as rías uns ecosistemas idóneos para o cultivo do mexillón. O Mexillón de Galicia procede de MAIS DE 3000 bateas fondeadas nos polígonos de cultivo situados no interior das rías de Vigo, Pontevedra, Arousa, Muros-Noia e Ares-Betanzos.